Artist Creates Detailed Miniatures of Philadelphia’s Gritty Urban Architecture

urban miniatures

Miniatures of Philadelphia

urban miniatures

urban miniatures

Miniatures of Philadelphia

Miniatures of Philadelphia

Miniatures of Philadelphia